Quy trình mua hàng online:
1. Đặt hàng trên website
2. Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng và phản hồi qua e-mail của quý khách
3. Giao hàng đến nhà quý khách
4. Khách hàng kiểm tra đơn hàng và thanh toán